Lagalegur fyrirvari

Untitled-1

Þær upplýsingar sem er að finna á þessu vefsvæði eru unnar af höfundum viðkomandi greina og eru þær eingöngu veittar í upplýsinga- og fræðsluskyni. Efnið er fyrst og fremst ætlað sem stuðningur til þess að auka vitund fólks á hegðun, viðhorfum og hugarfari sínum í fjármálum og er ekki ætlað að vera ráðgefandi um persónuleg fjármál einstaklinga. Fjármálameðferð er einstaklingsmiðuð aðstoð og veitt hverjum og einum af ráðgjöfum í fjármálahegðun eða öðrum sérfræðingum.

Upplýsingar birtar á vef þessum eru byggðar á heimildum sem höfundar þess telja áreiðanlegar. Skuldlaus.is getur ekki ábyrgst að þær séu allar réttar. Þá kunna upplýsingar og skoðanir þær sem fram koma að breytast án fyrirvara.

Viðskipti með fjármál og umsýsla fjármagns eru mjög áhættusöm í eðli sínu. Notendur á vef Skuldlaus.is eru hvattir til að afla sér almennra upplýsinga um eðli fjármálaviðskipta hjá viðkomandi stofnunum eða sérfræðingum og ráðgjöfum sem þau treysta.

Skuldlaus.is og ráðgjafar þess í fjármálameðferð veita ekki ráðleggingar um fjármálagerninga. Ráðgjafarnir gera ekki fjárhagsáætlanir, semja ekki fyrir hönd einstaklinga né taka að sér fjárhald. Tilgangur efnisins er hjálp til sjálfshjálpar með því að veita fræðslu og stuðning við tilfinningar og upplifanir einstaklinga tengdum fjármálum. Upplýsingar og ráðgjöf Skuldlaus.is er alltaf almenns eðlis og tekur ekki tillit til aðstæðna hvers og eins. Fjárhagsleg ábyrgð og ákvarðanataka er ávalt í höndum einstaklinganna sjálfra eða fjárhaldsaðila þess. Skuldlaus.is ber því ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af upplýsinga- eða ráðgjöf né tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vef Skuldlaus.is. Þá ber Skuldlaus.is ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma.

Skuldlaus.is á höfundarrétt á öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vef þess, nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Skuldlaus.is þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vefsvæðinu, dreifa þeim eða afrita þær. Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita þær eða dreifa þeim. Viðskiptavinum Skuldlaus.is er þó heimilt að vista slíkar upplýsingar til einkanota.

Vefsvæðið óskar eftir persónulegum upplýsingum við skráningu á námskeið, fyrirlestra og áskrift fyrir póstlista. Einnig eru kannanir í nafni Skuldlaus.is sem safna persónulegum upplýsingum. Skuldlaus.is veitir þriðja aðila engan aðgang að persónulegum upplýsingum. Farið er með allar persónulegar upplýsingar samkvæmt lögum um persónuvernd.

bok-ofan-post