Fjarnámskeið febrúar

namskeid

01 02 2018 - 00:00

Fjarnámskeið í fjármálum byggt á verekfnabókinni Betri fjármál (2014).

 

Markmið námskeiðsins er að nemendur öðlist  þekkingu á helstu úrræðum til að bæta eigin fjármál. Litið er á samspil sálfélagslegra þátta og hvernig þeir hafa áhrif á hvernig fólk hagar stjórn á fjármálum í daglegu lífi.  Einnig er fjallað um úrræði og leiðir fyrir fólk í fjármálavanda. Nemendur vinna með verkefni og greina hvernig þeir haga eigin fjármálum.

Umsjón og kennsla: Haukur Hilmarsson (haukur@skuldlaus.is).

Að loknu námskeiðinu skal nemandinn:

  • Sýnt færni í að greina eigin fjárhagsstöðu
  • Öðlast þekkingu á helstu verkfærum sem stuðla að betri fjármálum
  • Öðlast þekkingu á samspili sálfélagslegra þátta og fjármálahegðunar
  • Kunna skil á orsökum fjárhagsvanda einstaklinga og helstu kenningum um fjármálahegðun

Verð: 3990 krónur

Innifalið í námskeiðsgjaldi:

  • Fimm vikna fjarkennsla
  • Heimilisbókhald
  • Aðstoð við gerð fjárhagsáætlunar heimilis
  • Fjöldi fræðslumyndbanda
  • Vikuleg yfirferð verkefna
  • Eftirfylgd ráðgjafa

skrá-mig

 

 

Lesefni:

Haukur Hilmarsson. (2014). Betri fjármál. Reykjavík: Háskólaprent.

 

Yfirlit kennslustunda 

Kennsla fer fram í fimm lotum. Hver lota spannar vikutímabil. Nemendur vinna heimaverkefni  samhliða þeirri vinnu.

Námskeiðslýsing (Birt með fyrirvara um breitingar)

Kennslulota 1:

Kynning á námsefni

Venjur í fjármálum, Tilfinningar og fjármál

Markmiðasetningar, Útgjöld, Verkefni í útgjaldaskráningu

Kennslulota 2:

Sjálfskoðun, útgjöld, fjárhagsvandi, tekjur

Kennsluota 3:

Viðhorf til fjármála, þarfir og langanir, Hegðun og líðan

Aukaefni: Kauphegðun, sölusálfræði

Kennslulota 4:

Reikna saman tekjur og útgjöld, Útgjaldaáætlun, sparnaður

Kennslulota 5:

Viljastyrkur, Álag, kvíði, samningagerð

Meira um útgjaldaáætlanir

Skuldaúrræði

Meira um fjármálahegðun

Umræður í lok námskeiðs.

bokhaskoalprent-ofan-post