Heimildir

bok-ofan-post

Fjármagn sem verkfæri, fjármagn sem lífsgæði:

(Gylfi Magnússon, 2000: Lea og Webley, 2006) (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 2000: Lea og Webley, 2006)

(Zhou, Vohs og Baumeister, 2009: Páll Skúlason, 1986)

(Zhou o.fl., 2009: Lea og Webley, 2006), i (Lea og Welby, 2006: Zhou o.fl., 2009)

(Ragna B. Garðarsdóttir og Helga Dittmar, 2009)

Fjármálavandi:

(Svavar Sigmundsson, 2002), (Þingskjal 574, 1990-1991), (Elliot, 2005),  (Lög um greiðsluaðlögun einstaklinga nr. 101/2010),  (Umboðsmaður Skuldara, e.d.: Velferðarráðuneyti, 2013),  (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991),  (Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands nr. 33/1944),

Sjálfstjórn:

(Baumeister, 2002: Baumeister og Vohs, 2011: Faber og Vohs, 2011), (Duckwurth og Kern, 2011),  (Baumeister, 2002: de Ridder, Lensvelt-Mulders, Finkenauer, Stok og Baumeister, 2012),  (Baumeister 2002: de Ridder o.fl., 2012),  (Pirog og Roberts, 2007: Baumeister og Vohs, 2011: Mischel, Shoda og Rodriguez, 1989), (Baumeister og Vohs, 2011),  (Muraven, Tice og Baumeister, 1998: Baumeister, Vohs og Tice, 2007),  (Baumeister, Bratslavsky, Muraven og Tice, 1998),  (Baumeister, 2002), (Gailliot, Baumeister, DeWall, Maner, Plant, Tice, Brewer o.fl., 2007: Baumeister og Alquist, 2009),  (Baumeister, 2002: Faber og Vohs, 2011: Roberts og Manolis, 2012),  (Roberts og Manolis, 2012), (Baumeister og Heatherton, 1996), (Faber og Vohs, 2011: Robert og Manolis, 2012),  (Carver og Scheier, 2011), (Oaten og Cheng, 2007),

bok-ofan-post